Висновки

  1. Розроблено різномасштабні 2D та 3D магнітні моделі земної кори Українського щита, а також  магнітні моделі вздовж геотраверсів ІІ, УІ, УІІІ та геотрансектів “EUROBRIDGE” і “DOBRE”. Розроблені моделі дозволили виявити двохповерховий розподіл магнітних джерел в розрізі кори та більшу намагніченість джерел нижньої частини кори у зіставленні з верхньою її частиною.
  2. Джерела нижнього поверху зверху здебільшого обмежені поверхнею умовно виділеного діоритового шару, яка частково  співпадає з поділом К2, що залягає на глибинах від 10  до 18 км. Нижнім обмеженням  магнітоактивного шару кори, як правило, є розподіл М, як петрологічний поділ літосфери, розташований, зазвичай, вище глибин, де досягається  температура Кюрі магнетита (580°С).