Нова апаратура нейроного та акустичного каротажу для дослідження нафтогазових свердловин та їх інтерпритаційно-методичне забезпечення

Геофізичні свердловинні дослідження (ГСД) є основним засобом вивчення геологічного розрізу, документування і підрахунків запасів нафти і газу, а також контролю розробки нафтових і газових родовищ.

Одним із найважливіших петрофізичних параметрів гірських порід є пористість. В розрізі нафтогазових свердловин пори можуть бути заповнені водою, нафтою, газом, їх сумішшю. Породи, які мають здатність віддавати і приймати порові флюїди, називаються колекторами. Виділення пластів-колекторів, визначення їх пористості та характеру насичення є однією з головних задач ГСД.

Важливе місце серед методів ГСД займають радіоактивний і акустичний каротаж. Ці методи дозволяють визначати властивості колекторів як в необсаджених свердловинах, так і в обсаджених стальною зацементованою колоною. Зокрема, нейтронний і акустичний каротаж (НК і АК) відносяться до найбільш використовуваних на практиці методів визначення пористості. Враховуючи, що ці методи мають різну фізичну основу, їх спільне застосування та відповідна комплексна інтерпретація значно підвищують інформативність і точність визначень пористості та інших параметрів порід-колекторів.

У зв’язку з цим подальша розробка та удосконалення універсальних методів НК і АК для вирішення проблеми одночасного визначення пористості, характеру насичення, коефіцієнтів нафто- і газонасиченості та ін. параметрів колекторів є важливою і актуальною задачею.

Метою проекту була розробка, виготовлення та випробування приладів НК і АК з поліпшеними геофізичними характеристиками та розширеними можливостями, а також розробка способів реалізації цих можливостей при визначенні пористості та характеру насичення колекторів. Виконання проекту дозволило створити унікальні прилади світової новизни. На розроблені прилади та відповідні способи каротажу отримано ряд патентів, на способи використання нових приладів подано низку заявок на винаходи.

Особливістю приладів НК нового типу є те, що вони дозволяють визначати не тільки пористість (як відомі прилади НК), а й характер насичення порід-колекторів і, при певних умовах, коефіцієнти нафто- і газонасиченості. При цьому нові прилади НК мають збільшену зону досліджень, менші похибки вимірювань, підвищену чутливість до пористості, високу здатність розрізняти воду і вуглеводні, зменшений вплив свердловинних чинників.

Крім того, ці прилади дозволяють проводити каротаж з більшою швидкістю, можуть працювати через буровий інструмент (каротаж в процесі буріння), а також через насосно-компресорні труби в експлуатаційних свердловинах. Прилади мають великі переваги при ревізії свердловин старого фонду.

Проведені випробування дослідних зразків нових багатозондових приладів НК та АК в нафтогазових свердловинах на родовищах Дніпровсько-Донецької западини, Криму, північного околу Донбасу підтвердило їх високу ефективність. Це дозволяє, спільно з розробленими способами використання приладів, значно підвищити інформативність та достовірність каротажних досліджень в необсаджених і обсаджених свердловинах, підвищити точність визначення пористості, зменшити імовірність пропусків колекторів, насичених вуглеводнями.

В умовах важливості проблеми збільшення видобутку нафти і газу на родовищах України і враховуючи надзвичайно високу вартість каротажної апаратури і відповідних послуг на світовому ринку, виконання проекту показало, що українським розробникам, незважаючи на відомі труднощі, під силу створення сучасної апаратури та відповідних методик інтерпретації. Однак доведення розроблених апаратурно-методичних комплексів до широкого впровадження на нафтогазових родовищах України та вихід на ринок інших країн потребують подальших значних різнопланових зусиль.

У виконанні проекту, крім Інституту геофізики НАН України, на різних етапах робіт брали участь фахівці ЗАТ «Київський завод «Геофізприлад», ЗАТ «Укрпромгеофізика», ТОВ «Укрспецгеологія». Виконання робіт по проекту показало, що тільки завдяки об’єднанню зусиль організацій різного профілю можна було отримати реальні результати. Після цього етапу робіт необхідна підтримка більш потужних організацій чи фірм або пряме державне замовлення.

В.В. Кулик